Kapellet 2014

Aggregatbyte i Kapellet 140130–104010  Ett nytt fläktaggregat lyfts upp den 30 januari och installeras via hål i taket på vinden till 2A. Fullmåne 140317–215733  Fullmåne 17 mars över Mälaren och Kapellet. Gårdspartaj 14060512  Gårdspartaj på festplatsen mellan avenbokshäckarna på kvällen denl 5 juni. Kryddväxter och katt  Blommande kryddväxter och sniffande katt den 27 augusti. namnlöst 1410034  Höstfärger 3 oktober i numera borttaget vildvin och buskage.