Kapellet 2017

Vinterhimmel  Morgonhimmel från sovrumsfönstret 20 januari. Balkongvy  Balkongvy tidig morgon 21 januari. Rödhake  Årets första obs av rödhake på Kapellets gård 27 april. Gråsparvsbo  Bobyggande gråsparv vid redet i avenbokhäcken på gården 28 april. Duva med kvist  Duva flyger in mot bobygge vid vårt balkongtak 7 juni. Bobyggande duva  Duvornas bobygge 8 juni under taket på vår balkong riskerade att bli ett sanitärt problem. Därför spikades, innan  boet var helt klart, nät över öppningen. Studenkonfetti  Plast- och metallickonfetti 17 juni på brf Kapellets gård efter studentutstläppet från Europaskolan.
Blöt gårdsfest  Blöt start på Kapellets gårdfest 4 augusti. Blöt gårdsfest  Regnigt på Kapellets gårdfest 4 augusti.