Kapellet 2018

Norra strandvägen  Brf Kapellet från Norra Standvägen och Mälaren. Blomrabatt  Blomhörnan i brf Kapllet nedanför Klostergatan. Hängrännor rensas  Hängränna rensas utanför vårt sovrumsfönster. Yvonne och Beng t-Erik Lasson  Yvonne och Beng t-Erik Lasson startar cykeltur. Göran Berg med bil  Rödfrossa; Göran Berg med bil på Kapellets parkering. Månsken Ö Strandvägen  Månsken över Strängnäsfjärden vid Östra Strandvägen och Storgatan. Större husspindel  Större husspindel, en av Centraleuropas största spindelarter, i trapphuset Roggegatan 2A 30 maj. Spindeln är giftig men ofarlig för människor. Ett bett brukar som mest ge rodnad...
Gråsparvflock  Ett 30-tal unga gråsparvar har kalasat på nysådda ytor i brf Kapellets gräsmatta 19 augusti.