Viewing
Bilden ovan visar ett montage från 2015 av de insekter som under vår och försommar förgyllt blomprakten i örtagården nedanför domkyrkan i Strängnäs. Men de senaste åren har den tynande trädgården lockat allt färre insekter.

Smörgåsbord för bin, humlor och fjärilar


Månssons trädgård och framförallt örtagården har varit ett ganska okänt men ett uppskattat turistmål nedanför domkyrkan i Strängnäs.

På 1640 års karta finns Munkens trädgård angiven som Ärkebiskopens trädgård. Senare har den kallats Biskopens lönejord. Här odlades troligtvis grönsaker till biskopens kök. Trädgårdsmästare Månsson hade hand om trädgården under första halvan av 1900-talet och i folkmun kallas den också för Månssons trädgård.

Strängnäs domkyrkoförsamling äger marken, men kommunen har haft skötselansvaret, utan att lägga ned något direkt arbete på själva örtagården. Munkens örtagårdsförening skötte från 1993 platsen och anlade även en örtagård. I början av 2000-talet tynade dock verksamheten bort.

Efter flera års träda fick Munkens örtagård nytt liv försommaren 2012 tack vare privata krafter. Men historien upprepar sig. Sedan 2016 saknas tillräckligt stöd från kyrkan och kommunen för att ideellt arbetande ska kunna fortsätta att vårda trädgården.
Och här finns bilder på växter både i Sverige och utomlands
 Viewing