Viewing
Konstverk av den mångsidige konstnären Axel Hennix (1905–1988) från bland annat 1930 & -40-talets Stockholm, resor i Sydeuropa och hemtrakten utanför Arvika i Värmland.

Finns att se här.

I stugan Jutåsen i Nysocken
utanför Arvika hade Axel Hennix
sin ateljé 1947 – 1988.

Stacks Image 30
Stacks Image 40
Stacks Image 38
2016 hölls en mycket välbesökt och omfattande minnesutsställning med Axel Hennix verk i Arvika konsthall, som Axel var med att starta. Där finns numera också en permanent utställning med hans verk donerade av sonen Peter.
Stacks Image 36
 Viewing